Studiebegeleiding

Op het internaat is er naast tijd voor ontspanning, ook tijd voor studie. Dagelijks worden de (digitale) agenda’s gecontroleerd, zodat de resultaten en het schoolwerk van de internen nauw kunnen worden opgevolgd.


Elke avond bieden we 2 studies aan, de 1e graad studeert in een gemeenschappelijke studiezaal, vanaf de 2e graad wordt er op de kamer gestudeerd. Bij misbruik van vertrouwen, bij misbruik rond computergebruik of bij negatieve schoolresultaten  volgt er een sanctie.


Bij het aanmelden op de slaapgang, voor het avondmaal, geeft de interne aan welke studie hij/zij wil volgen. De internen kunnen kiezen uit klassieke studie of computerstudie. 2 keer per week kunnen de internen computerstudie volgen. Na het avondmaal verzamelen de jongeren samen met de begeleider op de slaapgang en verzamelen hun gerief. We vertrekken gezamenlijk naar de studie van keuze.


De studie begint wanneer iedereen aanwezig is (met uitzondering van mensen die keukendienst hebben) en duurt 1 uur voor de eerste graad en BSO-groep. De tweede en derde graad volgen verplicht 1 uur en 45 minuten studie. 3e graadsleerlingen kunnen steeds gebruik maken van de computer op hun kamer of in de computerstudie. Na dit studiemoment kan er steeds verder gewerkt worden indien men dit wenst. De interne spreekt dit af met de begeleider. Indien geen werk meer en met toestemming van de begeleider, kan de interne een boek lezen.


Op woensdagnamiddag vindt de 1e studie plaats voor alle leerlingen tussen 17u15 en 18u00. De 1e en 2e graad volgen tijdens dit blok allen de klassieke studie. De 2e studie vindt plaats tussen 19u en 20u. Ook dan geven de leerlingen op voorhand hun studiekeuze door.

Tijdens de studie wordt het gebruik van GSM niet toegestaan.