Schoolteam

Internaatsdirecteur

  • Evelien Decoene

Begeleiders 1ste graad

  • Ischa Surmont  
  • Marit De Winter

BEGELEIDERS 2/3 DE GRAAD

  • Siska Vanden Abeele
  • Simon Libberecht