Schoolteam

Internaatsbeheerder

Barbara Debonne

Begeleiders 1ste graad

Ischa Surmont
Carine Vermeulen

Begeleiders 2de/3de graad

Siska Vanden Abeele
Quinten Daled