Studiebegeleiding

Op het internaat is er naast tijd voor ontspanning, ook tijd voor studie. Dagelijks worden de (digitale) agenda’s gecontroleerd, zodat de resultaten en het schoolwerk van de internen nauw kunnen worden opgevolgd.

Avondstudie

Elke avond bieden we 2 studies aan, de 1e graad studeert in een gemeenschappelijke studiezaal, vanaf de 2e graad wordt er op de kamer gestudeerd. Bij misbruik van vertrouwen, bij misbruik rond computergebruik of bij negatieve schoolresultaten volgt er een sanctie.

 

Bij het aanmelden op de slaapgang, voor het avondmaal, geeft de interne aan welke studie hij/zij wil volgen. De internen kunnen kiezen uit klassieke studie of computerstudie. Twee keer per week kunnen de internen computerstudie volgen. De eerstegraads internen maken hun boekentas en nemen deze mee naar het avondmaal. Na het avondmaal gaan deze internen samen met hun begeleider naar het studielokaal.

De studie begint wanneer iedereen aanwezig is (met uitzondering van mensen die keukendienst hebben) en duurt 45 minuten voor de eerste graad en BSO-groep. De tweede en derde graad volgen verplicht 1 uur en 20 minuten studie. Internen van het 3e jaar kunnen 2 keer per week gebruik maken van de computer op de kamer, leerlingen vanaf het 4e middelbaar kunnen onbeperkt maken van de computer op hun kamer (mits deze voor schoolwerk wordt gebruikt). Na dit studiemoment kan er steeds verder gewerkt worden indien men dit wenst. De interne spreekt dit af met de begeleider. Indien geen werk meer en met toestemming van de begeleider, kan de interne een boek lezen.

Studie op woensdag

Op woensdagnamiddag vindt de 1e studie plaats voor alle leerlingen tussen 17u15 en 18u00. De 1e graad en het 3e middelbaar kunnen tijdens dit blok kiezen voor computerstudie. De 2e studie vindt plaats tussen 19u en 20u, hier volgen de leerlingen van het 1e t.e.m. het 3e middelbaar enkel klassieke studie.