Studiebegeleiding

Op het internaat is er naast tijd voor ontspanning, ook tijd voor studie. Dagelijks worden de (digitale) agenda’s gecontroleerd, zodat de resultaten en het schoolwerk van de internen nauw kunnen worden opgevolgd.

Avondstudie

Elke avond bieden we, afhankelijk van de graad, 2 blokken studie aan. De 1e graad studeert in een gemeenschappelijke studiezaal, vanaf de 2e graad kan er met toezicht op de kamer worden gestudeerd. De desbetreffende tijdsblokken kunnen geraadpleegd worden via het dagschema.

Er gelden specifieke afspraken die moeten worden nageleefd tijdens het studiegebeuren. 

Gezien tegenwoordig vooral digitaal gewerkt wordt, kunnen de leerlingen uiteraard studie volgen met hun eigen laptop. 

De internaatswerkers helpen de internen op verschillende vlakken:

– boekentassen maken a.d.h.v. het lessenrooster

– Smartschool en agendagebruik

– tijdig inplannen en uitvoeren van taken en studeerwerk

– realistische planning opstellen tijdens examenperiodes

– leren leren

– waar mogelijk uitleg geven over het vakgebied 

– individueel aanmoedigen en stimuleren van de internen

 

Studie op woensdag

Op woensdag vindt de studie voor alle graden plaats ‘s avonds. We vinden het belangrijk dat de internen tijdens de namiddag kunnen ontspannen onder de vorm van sport en spel.