Kostprijs

Het kostgeld wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur van de scholengroep bepaald. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd in evenredigheid met de gezondheidsindex. De ouders ontvangen maandelijks een factuur via de centrale dienst van de scholengemeenschap.

Er wordt een onderscheid gemaakt in een éénpersoons -of tweepersoonskamer. De dagprijs omvat respectievelijk € 19 en € 17. Alle maaltijden, vieruurtje, verbruik en begeleiding zijn inbegrepen.

De inschrijving is pas geldig na kennismakingsgesprek, tekenen van het contract en overmaken van de waarborg (€ 240). Deze som dient als waarborg voor eventuele schade door de interne veroorzaakt.